AHI: Moeilike Begroting Weerspieël Taai Ekonomiese en Politieke Omgewing.

 

Die AHI sê die nasionale begroting wat vanmiddag deur die Minister van Finansies, Pravin Gordhan, in die Parlement in Kaapstad ter tafel gelê is, weerspieël ‘n versigtige benadering in die lig van die huidige politieke klimaat.

 

“Dit is in die algemeen ‘n versigtige begroting in die lig van die politieke druk wat onlangs op die Tesourie uitgeoefen is, die lae ekonomiese groeikoers en die toenemende nasionale skuld,” sê die President van die AHI, Mnr. Bernard Swanepoel. “Die AHI is egter besorg daaroor dat nie genoeg klem geplaas is op die bevordering van sterker ekonomiese groei om die transformasie wat in die Begroting beklemtoon is, moontlik te maak nie.”

 

Mnr. Swanepoel sê hoewel die verhoogte persoonlike belastinglas waarskynlik onvermydelik was, sal dit besteebare inkomste noodwendig verminder en bykomende druk op die kleinsakesektor plaas. Die verhoging in die Weerhoudingsbelasting op Dividende en in Kapitaalwinsbelasting sal ook ‘n negatiewe invloed op aftrede- en beleggingsbeplanning hê.

“Ons sal ook graag wil sien hoe die begrote R3,9-miljard vir klein- en mediumsakebevordering toegedeel gaan word. Die voorneme om die land se breëbandtoegang te vergroot en die versnelde kommunikasievermoë wat dit sal meebring, word ook verwelkom.

 

“Ons raad aan ons lede en aan KMO’s in die algemeen is om hulle opnuut te verbind tot groei. Ons sektor behoort die enjin van ekonomiese groei en werkskepping te wees. Ons sal ook voortgaan in ons pogings om die regering te oortuig dat volhoubare groei net bereik kan word as die privaatsektor bevry word van verstikkende rompslomp en belemmerende wetgewing.”

 

Bernard Swanepoel is die President van die AHI, die stem van die kleinsakesektor vir die afgelope 75 jaar.

Navrae: Cobus Bester – woordvoerder  (082) 457-7218

Government Economic Transformation Plan a Denial of Market Principles

SME representative organisation AHI has expressed its disappointment with government’s proposed Radical Social Economic Transformation, announced by President Zuma during his State of the Nation Address at Parliament in Cape Town.

AHI President Bernard Swanepoel said AHI recognised that transformation had been slow, but he expressed his concern that the president and government was not seeking market-led solutions. Mr Swanepoel said improved education and training and a thriving small business sector was internationally recognised as the prerequisite for solid economic growth and development.

He cautioned government against enforcing artificial ownership transfers and introducing new tender provisos which would simply lead to greater government expenditure and increased levels of corruption.

He again invited government to take hands with the private sector in a genuine search for economic solutions. Mr Swanepoel said the answer could not lie in measures which would scare off investors and further weaken economic growth.

 

Bernard Swanepoel is the President of AHI, the voice of small business for 74 years.

Meet the Executive Members

Front: Francois Vermeulen, Gerda Whitehorn, Jeanette Kruger-Hibbins, Charlene Coetzee, Etli vd Merwe (Vice-chairperson), Elizma Booysen (Admin), Andre Hanekom (Treasurer)
Back: Leon de Jager (Chairperson), Andre Coetzee, Tielman Nieuwoudt, Mohammed Cassim, Wessel Venter