AHI: Moeilike Begroting Weerspieël Taai Ekonomiese en Politieke Omgewing.

 

Die AHI sê die nasionale begroting wat vanmiddag deur die Minister van Finansies, Pravin Gordhan, in die Parlement in Kaapstad ter tafel gelê is, weerspieël ‘n versigtige benadering in die lig van die huidige politieke klimaat.

 

“Dit is in die algemeen ‘n versigtige begroting in die lig van die politieke druk wat onlangs op die Tesourie uitgeoefen is, die lae ekonomiese groeikoers en die toenemende nasionale skuld,” sê die President van die AHI, Mnr. Bernard Swanepoel. “Die AHI is egter besorg daaroor dat nie genoeg klem geplaas is op die bevordering van sterker ekonomiese groei om die transformasie wat in die Begroting beklemtoon is, moontlik te maak nie.”

 

Mnr. Swanepoel sê hoewel die verhoogte persoonlike belastinglas waarskynlik onvermydelik was, sal dit besteebare inkomste noodwendig verminder en bykomende druk op die kleinsakesektor plaas. Die verhoging in die Weerhoudingsbelasting op Dividende en in Kapitaalwinsbelasting sal ook ‘n negatiewe invloed op aftrede- en beleggingsbeplanning hê.

“Ons sal ook graag wil sien hoe die begrote R3,9-miljard vir klein- en mediumsakebevordering toegedeel gaan word. Die voorneme om die land se breëbandtoegang te vergroot en die versnelde kommunikasievermoë wat dit sal meebring, word ook verwelkom.

 

“Ons raad aan ons lede en aan KMO’s in die algemeen is om hulle opnuut te verbind tot groei. Ons sektor behoort die enjin van ekonomiese groei en werkskepping te wees. Ons sal ook voortgaan in ons pogings om die regering te oortuig dat volhoubare groei net bereik kan word as die privaatsektor bevry word van verstikkende rompslomp en belemmerende wetgewing.”

 

Bernard Swanepoel is die President van die AHI, die stem van die kleinsakesektor vir die afgelope 75 jaar.

Navrae: Cobus Bester – woordvoerder  (082) 457-7218

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *